imagine-fundal

Blog / 🌑 🌕 Variabilele boolean (true și false)
facebook instagram whatsapp tiktok twitter

     În tutorialul de astăzi vă voi arăta ce sunt și cum se folosesc variabilele bool. Acestea există în orice limbaj de programare și reprezintă numerele din baza 2, adică cifrele 1 și 0. Totodată, aceste variabile pot fi folosite pentru a arăta valorile adevărat (true) și fals (false).

     Voi scrie în paralel în limbajele C++, Python și Java pentru a arăta că toate funcționează la fel în privința variabilelor de tip bool. Începem prin a declara variabilele a = true și b = false. Acum, vom folosi o structură repetitivă cu număr necunoscut de pași, do while, care se va opri atunci când variabila b devine adevărată. Apoi, folosind altă structură, o vom opri când variabila b devine falsă. Acesta este doar un exemplu de utilizare a variabilelor de tip bool, însă sunt mulți alți algortmi în care le regăsim. Mai jos puteți vedea sursele din acest articol.

Implementarea C++ Imagine C++:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  bool a = true, b = false;
  int i = 1, j = 5;
  do {
    cout << i << " ";
    i++;
    if (i == 6) {
      b = true;
    }
  } while (b != true);
  cout << "\n";
  do {
    cout << j << " ";
    j--;
    if (j == 0) {
      a = false;
    }
  } while (a != false);
  return 0;
}

Implementarea Python Imagine Python:

a = True
b = False
i = 1
j = 5
while b != True:
  print(i, end = ' ')
  i = i + 1
  if i == 6:
    b = True
    print(end = '\n')
while a != False:
  print(j, end = ' ')
  j = j - 1
  if j == 0:
    a = False

Implementarea Java Imagine Java:

public class Main {
	public static void main(String[] args) {
		boolean a = true, b = false;
		int i = 1, j = 5;
		do {
		  System.out.print(i + " ");
		  i++;
		  if (i == 6) 
		    a = false;
		} while (a != false);
		System.out.println();
		do {
		  System.out.print(j + " ");
		  j--;
		  if (j == 0)
		    b = true;
		} while (b != true);
	}
}

imagine

pbinfo / 547

imagine

pbinfo / 114

imagine

pbinfo / 3925